Menu Zamknij

Czy T-Mobile narusza prawo? Nie można przenieść numeru Blueconnect starter.

Wielu klientów T-Mobile skarży się na niemożność przeniesienia numeru telefonu przypisanego do usługi Blueconnect starter.
Dopóki karty Blueconnect używane były głównie w modemach i nie służyły do wykonywania lub odbierania połączeń głosowych, problem ten nie był widoczny.
Powszechne jednak stało się użycie smartfonów, w których karta BC służy nie tylko do korzystania z internetu, lecz do nawiązywania lub odbierania połączeń.
W przypadku, gdy klient przyzwyczai się do posiadanego numeru lub chce go zachować, ponieważ jest on atrakcyjny i znany innym osobom, zgłasza się do operatora z chęcią przeniesienia numeru do jednej z ofert abonamentowych.
W tym momencie następuje konsternacja – T-Mobile odmawia bowiem przeniesienia numeru (co dziwniejsze, z własną stratą), wbrew regulacjom prawnym dotyczącym przenoszenia numerów.

Operator powołuje się na to, iż ustawa Prawo Telekomunikacyjne i rozporządzenia dotyczą usług głosowych, a nie usług przesyłania danych. Tak przynajmniej twierdzą konsultanci z centrum obsługi klienta.

Naszym zdaniem T-Mobile narusza prawo, ponieważ karta Blueconnect może być i jest wykorzystywana do wykonywania także połączeń głosowych i sam ten fakt uprawnia klienta do skorzystania z prawa do przeniesienia numeru. Nie znaleźliśmy ani w ustawie, ani w rozporządzeniach ministerialnych żadnego uzasadnienia do prezentowanej przez operatora postawy.

Urząd Komunikacji Elektronicznej odpowiedział nam zaś tak:

(…) zgodnie z przepisem zawartym w art. 71 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171 poz. 1800 z póz. zm.), „abonent będący stroną umowy z dostawcą usług, w której przydzielony jest abonentowi numer z planu numeracji krajowej, do publicznych sieci telekomunikacyjnych, może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora (…)”. Jeśli zatem omawiany numer pochodzi z PNK (Planu Numeracji Krajowej) i wykorzystywany jest w publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ma zostać przeniesiony do innego dostawcy usług w istniejącej publicznej sieci telekomunikacyjnej, to nie powinno być z tym problemu. Natomiast problem pojawia się przy przeniesieniu numeru w ramach tego samego dostawcy usług (operatora), wówczas w ramach tej samej sieci nie ma obowiązku jego przenoszenia.

Odpowiedź ta nie daje nam pełnego obrazu sytuacji, ponieważ istnieje haczyk w postaci wymogu potwierdzenia tożsamości właściciela numeru. Blueconnect starter jest anonimowy, a karty nie można zarejestrować pod nazwiskiem u operatora, przy przeniesieniu numeru inny operator otrzyma więc zapewne odmowę od T-Mobile. Choć, oczywiście byłby to tylko pretekst, ponieważ żadnym problemem jest zadzwonić i zapytać, czy właściciel potwierdza dane…

(22.07.2013)

Dodaj komentarz