Menu Zamknij

Tolerancja?

Tolerancja – piękne słowo. A jednak jesteśmy świadkami wielkiego oszustwa związanego z tym pojęciem. Wolność poglądów, wolność religii i równouprawnienie – takie są piękne pojęcia związane z tolerancją. Niestety, zaczęliśmy być oszukiwani: zamiast równości religii, jest walka z religiami, zamiast tolerancji dla poglądów lub zachowań, np. homoseksualizmu – jest nachalna ich promocja, w tym ostatnim przypadku włącznie z indoktrynacją w szkołach.

Pojęcie tolerancji zostało całkowicie  wypaczone – zamieniło się w nietolerancję wobec wszystkich innych, którzy nie zgadzają się z „tolerancyjną” poprawnością, polegającą na forsowaniu konkretnych, przeważnie lewicowych poglądów lub zachowań; stało się w niektórych krajach UE narzędziem walki z etycznymi podstawami cywilizacji, stało się nieskrępowaną propagandą ateizmu.

Doszło do pradoksalnych sytuacji, gdy przedstawiciele Muzułmanów i Żydów muszą bronić Katolików przed dyskryminującymi zakazami, które tworzy się pozornie w imię tolerancji (takie zdarzenia miały miejsce w Wielkiej Brytanii).
Dotychczasowe pojmowanie demokracji, w której wszystkie poglądy są równe, zanika – teraz są poglądy słuszne i niesłuszne, partie właściwe i niewłaściwe, poprawność wraz z „tolerancją” stały się głównymi wrogami demokracji, jako narzędzie indoktrynacji i walki z wolnością.

Dodaj komentarz