Menu Zamknij

Poprawność jako narzędzie sprawowania władzy.

Poprawność jest niczym innym niż wykształceniem konformizmu jako podstawowego odruchu społecznego. Obywatel, który reaguje emocją, a nie rozumem, jest łatwo kontrolowalny. Stopniowo jest on kształtowany tak, by nie dopuszczał i nie analizował informacji z otoczenia, lecz traktował rzeczywistość emocjonalnie, zero-jedynkowo, mając zakodowane reakcje na widok określonych tematów, czy postaci.

Aby nie mógł wydostać się z fałszywego świata wytworzonego w jego umyśle,  stosowane są takie chwyty socjologiczne, jak słynna redukcja dysonansu poznawczego, utrwalająca raz podjęte działanie lub przyjęty pogląd. Dzięki kontrolowanym przez władzę mediom społeczeństwo staje się obiektem wyrafinowanej inżynierii społecznej, w której wszystkie procesy umacniania władzy wykonywane są w białych rękawiczkach, z zachowaniem pozorów demokracji.
Stopniowe przekształcanie wolności w niewolę doskonale opisał George Orwell w swojej książce „Folwark zwierzęcy”, a pełny ustrój totalitarny w książce „1984”.

Dodaj komentarz