Menu Zamknij

Dalsze ograniczanie wolności obywatelskich w Polsce. Rządowe media ledwo wspomniały o nowelizacji ustawy o zgromadzeniach.

Dziś Sejm głosami rządowej koalicji przyjął zmianę w ustawie Prawo o Zgromadzeniach, poważnie ograniczając wolności obywatelskie w Polsce.
Jak można się było spodziewać, informacja ta nie znalazła miejsca na głównych stronach portali rządowych, została uznana za mało istotną i umieszczona na dalekich podstronach.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy pozornie ma na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa obywateli.

W istocie rzeczy prawo upodabnia się do represyjnych przepisów stosowanych na Białorusi i w Rosji. Stoi w sprzeczności z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia 2006 r., a przeciw ustawie od kilku miesięcy protestują organizacje praw człowieka, takie jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja „Panoptykon”. Notę w tej sprawie złożyła Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Ustawa między innymi wydłuża z 3 do 6 dni czas poprzedzający zgłoszenie manifestacji i nakłada ogromne grzywny zarówno na uczestników jak i organizatorów zgromadzenia. Ci pierwsi narażeni są na 10 tys. zł. grzywny  „jeśli nie podporządkowują się poleceniom przewodniczącego zgromadzenia”; ci drudzy mogą dostać 7 tys. zł. grzywny, „jeśli nie wykonują swych obowiązków i nie przeciwdziałają naruszeniom porządku publicznego”.

Według Trybunału Konstytucyjnego, organizacji praw człowieka i praw obowiązujących w demokratycznych krajach, prawo do wolności zgromadzeń stanowi wolność obligatoryjną i nie może podlegać żadnym prawom represyjnym, które można by wykorzystać przeciw organizatorom zgromadzeń.

Przeciw zmianie ustawy protestowały kluby PiS, SLD i Ruchu Palikota.

Robert Biedroń (RP) pytał, dlaczego prezydent i koalicja chcą dziś założyć kaganiec na demokrację. „To wy w PRL walczyliście o wolność. To wam ograniczano tę wolność. Dzisiaj wy ograniczacie ją innym. Nawet PiS za swoich rządów nie miał takich pomysłów. Nawet oni nie podnieśli ręki na demokrację” – mówił przed głosowaniami Biedroń. „Zakładacie kaganiec demokracji, zakładacie kajdanki demokracji. Wstydźcie się” – podkreślił.

Jacek Sasin (PiS) pytał, dlaczego prezydent, przygotowując taki projekt, sprzeniewierzył się swojej przysiędze, że będzie stał na straży wolności obywatelskiej. Pytał, dlaczego Bronisław Komorowski skierował antyobywatelski i antykonstytucyjny projekt, nie słuchając głosu opinii publicznej, m.in. 40 organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, a także prokuratora generalnego.

http://watchdog.org.pl/2,668,list_otwarty.html

http://wpolityce.pl/artykuly/31354-dlaczego-platformie-obywatelskiej-tak-sie-spieszy-zeby-ograniczyc-nam-nasze-prawa-i-wolnosci-obywatelskie

List otwarty w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach

Warszawa, 12 czerwca 2012 r.
Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
LIST OTWARTY
Niżej podpisane organizacje pozarządowe pragną wyrazić zaniepokojenie dotychczasowymi pracami nad przedłożoną przez Prezydenta nowelizacją Prawa o Zgromadzeniach, a także nad treścią przepisów planowanej nowelizacji przyjętych przez połączone Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w dniu 23 maja 2012 r. (druk sejmowy nr 35).
Naszym zdaniem nowelizacja Prawa o Zgromadzeniach, gdyby została przyjęta w aktualnym brzmieniu, doprowadziłaby do znaczącego pogorszenia konstytucyjnego standardu wolności organizowania pokojowych zgromadzeń.
W szczególności pragniemy zgłosić następujące zastrzeżenia:
1. Projekt nowelizacji wydłuża termin na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 dni do 6 dni przed datą planowanego zgromadzenia. Choć należy docenić wysiłek włożony w stworzenie możliwości rozpoznania przez wojewodę odwołania od ewentualnego zakazu zgromadzenia przez organ gminy, to jednak tak poważne wydłużenie terminu nie może być zaakceptowane, gdyż prowadzić będzie do ingerencji w istotę wolności organizowania pokojowych zgromadzeń. W świecie szybkiego przepływu informacji, trudno spodziewać się, aby organizatorzy planowanych zgromadzeń musieli oczekiwać co najmniej 6 dni na ich legalne zorganizowanie. Jest to rażąco sprzeczne z dotychczasowym standardem, a także ze standardami międzynarodowymi (wyrażonymi m.in. w Wytycznych OBWE ds. Wolności Zgromadzeń).
2. Projekt nowelizacji – pomimo postulatów organizacji zgromadzeń – w żaden sposób nie odnosi się do problemu zgromadzeń spontanicznych. Tymczasem w życiu publicznym coraz więcej jest sytuacji niespodziewanych, wymagających nagłej reakcji, które powodują potrzebę spontanicznego gromadzenia się ludzi. Jednocześnie organizatorzy takich spontanicznych zgromadzeń muszą następnie odpowiadać na podstawie art. 52 Kodeksu wykroczeń. Brak regulacji zgromadzeń spontanicznych, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu na przedstawienie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu, bez wątpienia spowoduje zwiększenie liczby konfliktów oraz problemów prawnych (w tym spraw wykroczeniowych) związanych z organizowanymi zgromadzeniami, a także będzie miało mrożący skutek dla korzystania z wolności.
3. W maju 2012 r. na temat nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach swoją opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. W opinii tej wyraziło szereg krytycznych uwag pod adresem planowanej nowelizacji, w tym także wydłużenia terminu notyfikacyjnego jak również braku regulacji zgromadzeń spontanicznych. Niestety naszym zdaniem opinia nie została wzięta w sposób wystarczający pod uwagę w toku prac legislacyjnych, a uwagi w niej wyrażone nie były przedmiotem szerszej refleksji lub debaty.

Uznajemy, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji w Polsce. Dlatego tak ważne jest tworzenie przepisów, w tym także przepisów proceduralnych, które w pełni pozwalać będą na korzystanie z tej wolności. Prawo dotyczące tak ważnej dziedziny nie powinno być tworzone bez wystarczającego namysłu oraz debaty. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować sytuacji, w której z jednej strony wydłużony zostanie termin notyfikacyjny zgromadzeń, a z drugiej problem zgromadzeń spontanicznych odkładany jest na etap przyszłych (acz niepewnych) prac legislacyjnych.

W związku z powyższym apelujemy o nieprzyjmowanie projektu i szczegółowe przeanalizowanie zastrzeżeń wniesionych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Podpisały następujące organizacje:

Akcja Społeczna Dobra Opcja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Fundacja Autonomia
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Court Watch Polska
Fundacja Feminoteka
Fundacja Fundusz Pomocy Studentom
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut”
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Fundacja MaMa
Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacja Panoptykon
Fundacja Pozytywnych Zmian
Fundacja Projekt: Polska
Fundacja Rodzić Po Ludzku
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Grupa Zagranica
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Inicjatywa „Prawo do miasta”
Inicjatywa Wolne Konopie
Instytut Spraw Publicznych
Internet Society Poland
Kampania Przeciw Homofobii
Komitet Obrony Lokatorów
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Ruch Obywatelski Nie dla ACTA Kraków
Sopocka Inicjatywa Rozwojowa
Stacja Tłuszcz – Gazeta Lokalna
Stowaryszenie Homo Faber
Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl 
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Krytyka Politycza)
Stowarzyszenie Inicjatywa RP
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności”
Stowarzyszenie Pro Femina
Stowarzyszenie Więcej Demokracji

(28.06.2012)

2 komentarze

  1. ala

    Oni mają całkowicie wszystko w d… Uważają, że hipnoza TV tak działa, że mogą wszystko – chcą stworzyć dyktaturę z pozorami demokracji, jak Putin. I nikt im nie podskoczy.

Dodaj komentarz