Menu Zamknij

Komunikat Głównego Inspektora JHARS w sprawie soli. Oszustwo w oszustwie?

 

Czy oszustwo z użyciem soli produkcyjnej do wytwarzania żywności stanie się oszustwem podwójnym? Coraz większe wątpliwości budzi postępowanie prokuratury i Głównej Inspekcji Sanitarnej, które nie chcą udostępnić listy przedsiębiorstw spożywczych używających skażonej soli. Wczoraj Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Stanisław Kowalczyk, wydał oświadczenie podważające działania GIS. Z treści oświadczenia wynika, że nie ma podstaw, by wykluczyć szkodliwe działanie soli, a zwłaszcza zawartych w niej dioksyn. Jednocześnie trwa skandal międzynarodowy – czeska komisja ministerialna, która wróciła z Warszawy, oskarża polskie władze o ukrywanie informacji.
Poniżej tekst oświadczenia:

Komunikat Głównego Inspektora JHARS w sprawie kontroli soli spożywczej

2012-04-16

Informuję, że organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadziły czynności kontrolne artykułów rolno-spożywczych do produkcji, których wykorzystywana była sól w 99 podmiotach, w ramach których sprawdzano wszystkie zastane partie soli w każdym ze skontrolowanych podmiotów.

W związku z tym, że w Polsce dzienne spożycie soli na osobę jest zbyt wysokie w stosunku do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, w chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić czy kumulacja związków chemicznych stanowiących zanieczyszczenia soli wypadowej (poprzez spożywanie ich przez dłuższy okres czasu) nie stanowi zagrożenia zdrowotnego dla ludzi.

Skuteczna ochrona rynku przed produktami o niewłaściwej jakości handlowej, zafałszowanymi, zanieczyszczonymi, czy też o niewłaściwej jakości zdrowotnej wymaga dalszego współdziałania wszystkich Inspekcji działających w obszarze kontroli żywności, również w zakresie efektywnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi Inspekcjami, tj. przekazywania informacji o podjętych działaniach i wynikach kontroli.

W piśmie z dnia 30 marca 2012 roku Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że nielegalne wprowadzanie do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej jest zafałszowaniem i nie jest szkodliwe dla zdrowia. W związku z tym Główny Inspektor Sanitarny polecił organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazanie całości spraw związanych z solą techniczną IJHARS, do dalszego prowadzenia. Uważam, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, że mamy do czynienia jedynie z żywnością zafałszowaną, której składnikiem zamiast soli spożywczej jest sól wypadowa i wobec tego, niezasadne jest przekazanie całości sprawy Inspekcji JHARS.

Odpowiedź Głównego Inspektora JHARS na ww. pismo od Głównego Inspektora Sanitarnego.

Stanisław Kowalczyk
Główny Inspektor Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych

2 komentarze

  1. kleks

    Trzeba postępować zgodnie z logiką – nie jeść produktów z dużą ilością soli: czipsów, konserw, itp. Przynajmniej przez jakiś czas.

Dodaj komentarz