Menu Zamknij

Oszukani wyborcy, błąd systemu informatycznego.

Trwają wybory prezydenta RP. Wielu wyborców zdecydowało się na skorzystanie z możliwości głosowania korespondencyjnego. Najczęstszą formą zgłoszenia prośby o dostarczenie karty wyborczej do domu była rejestracja dokonana przez internet na platformie cyfrowej e-PUAP.

W systemie powstał jednak błąd. Operację rejestracyjną rozdzielono na dwie części – w pierwszej należało potwierdzić zgłoszenie kodem otrzymanym przez SMS, w drugiej części następowało przesłanie zgłoszenia do organu samorządowego w miejscu zamieszkania, co ponownie należało potwierdzić kolejnym kodem otrzymanym w SMS.

Niestety, druga część operacji była skonstruowana nieczytelnie – o ile na pierwszym etapie w prosty sposób należało wpisać otrzymany kod w formularzu, o tyle w etapie drugim formularz z miejscem na wpisanie kodu nie był w ogóle sygnalizowany, wyskakiwał w nowym oknie bez priorytetu widoczności – osoba składająca wniosek otrzymywała kolejnego SMS-a z kodem i dziwiła się, po co przysłano jej kolejny kod, skoro otrzymała już komunikat i maila, że jej zgłoszenie zostało zarejestrowane. Dopiero przyglądając się dokładnie, znajdowała nowe – schowane pod innym – okienko z prośbą o potwierdzenie drugiego kodu.

Znamy osoby, którym okienko w ogóle nie wyskoczyło, w związku z czym zignorowały SMS-a, będąc pewnymi, że rejestracja przebiegła poprawnie, a drugi SMS to pomyłka. System w żaden sposób nie zwrócił im uwagi o konieczności dokończenia drugiego etapu rejestracji. Odwrotnie mail, który otrzymały, zapewniał je, że rejestracja przebiegła poprawnie.

Skutek powyższego błędu jest taki, że osoby, które nie przesłały drugiego kodu, nie otrzymały przesyłek z kartą do głosowania i muszą udać się do lokali wyborczych.

Dodaj komentarz