Menu Zamknij

Dokumenty obciążające Lecha Wałęsę znaleziono w Czechach. Data ich powstania stoi w sprzeczności z linią obrony Wałęsy.

Czeski Instytut Studiów nad Totalitarnymi Reżimami (odpowiednik IPN) przekazał dokumenty znalezione niedawno w Archiwum Służb Bezpieczeństwa, które potwierdzają współpracę Lecha Wałęsy z SB w latach 1971-1976.

Dokument zatytułowany „Informacja o niektórych doniesieniach naczelnika Departamentu III »A« Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL” pochodzi z marca 1981 r. Dotyczy on rozmowy gen Władysława Ciastonia z szefami czechosłowackich tajnych służb i zawiera np. następujący tekst:

„Co do współpracy Wałęsy z funkcjonariuszami polskiej Służby Bezpieczeństwa, Ciastoń oznajmił, że do pozyskania Wałęsy doszło w roku 1970 w czasie strajków na Wybrzeżu. Informacje podobno pisał własnoręcznie. Podpisywał też potwierdzenia odbioru kwot pieniężnych, które otrzymywał za współpracę. Ciastoń nie wie, kiedy skończyła się współpraca Wałęsy z SB, ale trwała jeszcze w roku 1976, gdy odszedł na inne stanowisko pracy”.

Najważniejsza informacja dotyczy w tym momencie nie tylko potwierdzenia faktu współpracy Wałęsy z SB, lecz przede wszystkim daty znalezionego dokumentu. Wałęsa dotychczas twierdził, że dowody jego współpracy z SB zostały sfabrykowane po wprowadzeniu stanu wojennego, w roku 1982. Tymczasem znaleziony dokument jest relacją z rozmów generałów sporządzoną w marcu 1981 roku!

Więcej informacji na stronie GPC:
http://niezalezna.pl/29381-tylko-w-gpc-sensacyjny-dokument-nt-walesy
 


Dodaj komentarz