Menu Zamknij

Czy rządowi na pewno chodzi o nasze zdrowie? Listy protestacyjne w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych.

Mnożą się protesty związane z nowelizacją Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Poniżej zamieszczamy listy protestacyjne lekarzy i organizacji pozarządowych – codziennie wydłuża się lista protestujących.

List otwarty prof. dr hab. Marii Doroty Majewskiej w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych.

Warszawa, 23-07-2012

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Sejm i Senat przegłosowały nowelizację Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki 293, 416, 546, 548 ). Wprowadzone poprawki (podobnie jak cała ustawa) zawierają szereg kontrowersyjnych, antydemokratycznych elementów, sprzecznych z Konstytucją RP, prawami UE oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka, które gwarantują obywatelom prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego. Jako takie powinny być one poddane ocenie całego polskiego społeczeństwa w formie referendum oraz dokładnie przeanalizowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Oto kilka najbardziej kontrowersyjnych zmian wprowadzonych do Ustawy.

1. Zmiana definicji choroby zakaźnej: z „chorób, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego” na „chorobę, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy”. Pominięcie niezwykle istotnego czynnika „infekcyjnego” i „zagrożenia dla zdrowia publicznego” (które obowiązują w definicjach medycznych), czyni nową sejmową definicję zbyt szeroką. Pozwoli to urzędnikom lub grupom interesu na dowolne zaliczanie do chorób zakaźnych najrozmaitszych stanów chorobowych wywołnych przez chorobotwórcze czynniki biologiczne, np. alergii, zatruć pokarmowych, chorób poszczepiennych, ukąszeń przez owady czy pająki, poparzeń przez meduzy, pokrzywy etc. A to z kolei może skutkować przymusem brania ekperymentalnych szczepień i leków, które mogą być toksyczne.

2. Niepokój budzi bagatelizowanie powikłań poszczepiennych oraz oddanie nadzoru nad nimi w wyłączną gestię Sanepidu, który – jak wiadomo – czerpie zyski z rozprowadzania szczepionek, więc jest obarczony konfliktem interesu. W Polsce prawie nie gromadzi się dowodów powikłań poszczepiennych (niepożądanych odczynów poszczepiennych; NOP) i są one ukrywane przed społeczeństwem. Zarówno rodzice jak i lekarze próbujący zgłaszać takie powikłania są agresywnie zniechęcani do tego lub szykanowani. O tym, że tych powikłań jest wiele informują doniesienia tysięcy rodziców (http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=7000). Jedyne publicznie dostępne dane dotyczące powikłań poszczepiennych znajdują się w amerykańskiej rządowej bazie danych VAERS (http://wonder.cdc.gov/vaers.html), do której w ciagu 20 ostatanich lat zgłoszono prawie 400 000 powikłań oraz ponad 5000 zgonów poszczepiennych. Ponieważ według ocen FDA (amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności i Leków) do bazy tej zgłaszanych jest zaledwie ok. 5% wszystkich przypadków powikłań, tzn. że w rzeczywistości mogło być ich 20 razy więcej. Ektrapolując te dane na liczbę mieszkanców Polski, można szacować, że w naszym kraju liczby powikłań poszczepiennych mogły stanowić ok. 12 % liczb amerykańskich. W żadnym wypadku nie są to liczby bagatelne. One reprezentują realne ludzkie tragedie i narodowe straty.

3. Dużym zagrożeniem wydaje się też przepis oddający urzędnikom Sanepidu (będącym poza kontrolą społeczną, lecz nierzadko pod wpływem firm farmaceutycznych) swobodę w ogłaszaniu epidemii oraz w stosowaniu przymusu szczepień lub leczenia ekperymentalnymi lekami, przy równoczesnym zwolnieniu ich od odpowiedzialności karnej za możliwe wyrządzone szkody osobowe . Może to doprowadzić do tragicznych skutków zarówno dla osób przymusowo leczonych jak i dla całego społeczeństwa.

Zbiorowe negatywne doświadczenia z przeszłości każą nam nieufnie podchodzić do podobnych autorytarnych ustaw i zarządzeń. Doskonale pamiętamy wirtualną „pandemię świnskiej grypy” z r. 2009, wykreowaną – jak dziś wiemy – przez producentów szczepionek i narzuconą światu przez skorumpowanych urzędników z WHO, której celem było zmuszenie rządów do zakupu setek milionów dawek niesprawdzonych, ekperymentalnych szczepionek. Rezultatem tej fałszywej pandemii były miliardy publicznych pieniędzy zmarnowanych na zakup zbędnych, toksycznych szczepionek, które okaleczyły tysiące osób w Europie i Ameryce Północnej, wywołując chroniczne choroby neurologiczne takie jak narkolepsja, paraliż, padaczka, zespół Guillaina-Barre’go, autyzm i inne. Badania wykazały, że szczepionki te nie tylko nie chroniły przed grypą, lecz wręcz zwiększały ryzyko zachorowania na nią oraz zgonu. Mimo agresywnej proszczepionkowej propagandy w Europie i USA stosunkowo niewiele osób się zaszczepiło, więc pozostały miliony niezużytych szczepionek. Zostały one przekazane do krajów afrykańskich i tam wywołały podobne epidemie chorób neurologicznych u dzieci.

Dzięki przezorności minister Ewy Kopacz Polska odmówiła wtedy zakupu tych szczepionek. Zagrożenie nimi było tym większe, że wiadomo iż jedna z firm wysłała wówczas do Europy Środkowej kilkadziesiąt kilogramów szczepionek zawierajacych aktywne, zabójcze wirusy ptasiej grypy. (Dowiedli tego czescy badacze wstrzykując je fretkom doświadczalnym, które zdechły wkrótce po zaszczepieniu). Łatwo sobie wyobrazić co by się stało, gdyby zaszczepiono nimi miliony ludzi w Europie. Innym tragicznym polskim doświadczeniem były nielegalne testy ze szczepionkami przeciw ptasiej grypie przeprowadzone na bezdomnych w Grudziądzu. Ponad 20 osób zmarło wkrótce po ich podaniu.

Szereg okolicznosci sugeruje, że może być przygotowywana nowa potencjalna pandemia. Niedawno opublikowano informację jak zmienić klasycznego wirusa ptasiej grypy (silnie patogennego, lecz nie przenoszonego między ssakami) w odmianę wirusa, który bedzie zarówno zabójczy jak i przenoszony drogą kropelkową, a więc silnie zaraźliwy dla ludzi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22723414). Wiadomo, że producenci szczepionek szykują się do testowaniach na ludziach szczepionek zawierajacych wirusy ptasiej grypy i poszukają kandydatów do tych doświadczeń. Omawiana tu Ustawa z jej przymusowymi szczepieniami ubezwłasnowolnia całe polskie społeczeństwo i umożliwia zamianę Polski w wielki poligon doświadczalny firm farmaceutycznych o potencjalnie katastrofalnych skutkach. Nie tylko wiele osób może umrzeć po ekperymentalnych szczepieniach (jak zmarli bezdomni w Grudziądzu) , ale mogą one także stać się źródłem dalszych zakażeń i prawdziwej pandemii, która może zgładzić dziesiątki lub setki milionów ludzi, podobnie jak pandemia grypy hiszpanki w 1918 r.

Wątpliwe, czy polscy legislatorzy, głosując za omawianymi poprawkami, zdawali sobie sprawę z ich możliwych zagrożeń dla społeczeństwa. Znowelizowana Ustawa wygląda jak napisana przez lobbystów w interesie producentów szczepionek. Analogiczne antyspołeczne ustawy próbowano przemycać w USA i innych krajach, na szczęście zostały one w porę zauważone i obalone. Polskiemu społeczeństwu nie dano szans na podjęcie decyzji w tej życiowej sprawie. Podobne autorytarne ustawy nie istnieją w żadnym demokratycznym kraju. W żadnym rozwiniętym kraju nie ma obowiązku/przymusu szczepień, a dokumenty WHO pokazują, że zachorowalność na wiele chorób zakaźnych jest w tych krajach podobna3lub niższa niż w Polsce (gdzie taki obowiązek istnieje). Również niższa jest tam umieralność niemowląt. Dowodzi to, że obowiązek lub przymus szczepień jest szkodliwym dla zdrowia publiczego totalitarnym anachronizmem i powinien być zdecydowanie usunięty z polskich ustaw. W demokratycznym państwie prawo nie może otwierać furtki do potencjalnych nadużyć.

Bardzo liczymy, że Pan Prezydent przekaże całą znowelizowaną Ustawą do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż zawiera ona elementy ewidentnie sprzeczne z Konstytucją RP, oraz ogłosi narodowe referendum, aby obywatele sami zadecydowali o obowiązku bądź przymusie szczepień.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska

(Autorka jest naukowcem neurobiologiem, profesorem Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego. Wcześniej, ponad 25 lat pracowała w czołowych instytucjach biomedycznych w Polsce i USA; ostatnio, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie kierowała sponsorowanym przez KE projektem badawczym, badającym związek szczepień z autyzmem).

źródło: http://www.facebook.com/notes/og%C3%B3lnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/prof-dr-hab-maria-dorota-majewska-list-otwarty-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-za/474849205875846

 

Apel organizacji społecznych do Prezydenta o debatę nad nowelizacją ustawy o chorobach zakaźnych

Szanowny Panie Prezydencie,

Sejm i Senat przyjęły ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W toku prac parlamentarnych, pomimo wielu apeli środowisk naukowych i rodzicielskich oraz organizacji pozarządowych nie doszło do merytorycznej publicznej debaty na temat konsekwencji proponowanych zmian. W efekcie, niemal w ciszy komisji sejmowych, pod pretekstem „ujednoliceń i dopasowania” przyjęto ustawę, która fundamentalnie zmieni obraz szczepień w Polsce.
Metoda prawna wybrana przez zwolenników ustawy (głównymi jej beneficjentami są korporacje medyczne – producenci szczepionek) budzi zasadnicze zastrzeżenia. Uniemożliwiła bowiem poznanie przez opinię publiczną nowych propozycji, które wprowadzają m.in. obligatoryjne szczepienia dorosłych Polaków. Tej i podobnej rangi zmiany wprowadzono niemalże po kryjomu, pod płaszczykiem nieistotnych nowelizacji. Istnieją również obawy konstytucjonalistów, że wprowadzane zmiany mogą naruszą konstytucje gwarancje wolności obywateli.

Zwracamy się do Pana Prezydenta, jako Głowy Państwa, który dawał już dowody swojej wrażliwości na rację środowisk społecznych, aby umożliwiając publiczną debatę pod Pana auspicjami stworzyć szansę na otwartą dyskusję zwolenników tak radykalnych zmian, oraz środowisk sceptycznych wobec tych rozwiązań – zanim minie termin jej podpisania.

Stawką wprowadzenia tej ustawy nie jest, wbrew podawanym argumentom jej zwolenników, usprawnienie procedur państwa lub ujednolicenie przepisów, ale zdrowie milionów Polaków. Jak bowiem wiemy z nieodległej przeszłości, korporacje farmaceutyczne mają zdolność „przekonania”nawet rządów państw Unii Europejskiej o konieczności zakupu za setki milionów Euro ryzykownych szczepionek.

Wierzymy też, że otwarta debata pozwoli Panu Prezydentowi wyrobić sobie lepszą ocenę zasadności podpisania tej nowelizacji. Mamy bowiem przekonanie, że interes zdrowotny Polaków oraz poszanowanie konstytucyjnej gwarancji wolności uzasadniają odrzucenia tej nowelizacji lub skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego.

W załączeniu przesyłamy krótkie podsumowanie najważniejszych zastrzeżeń wobec nowelizacji, które naszym zdaniem powinny zostać podniesione i wyjaśnione w otwartej debacie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Lista organizacji popierających wniosek (rosnąca, uaktualniana na www.stopnop.pl):

Fundacja LEX NOSTRA
Franciszkański Ruch Ekologiczny, Charytatywny i Historyczny
Koalicja Polska Wolna od GMO
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Stowarzyszenie „Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich”
Fundacja Dom Rain Mana
Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Fundacja „Boryna”
Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”
Podlaski Ośrodek Naukowo-Badawczy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku
Stowarzyszenie Blogmedia24.pl
Fundacja Natura Bez Granic
Neurokultura – medium zaangażowane
Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury”
Stowarzyszenie „Nadzwyczajne Dzieci”
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być jak Inni”
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

oraz

dr Bogusława Cofta – pediatra, Poznań
dr Piotr Komorowski – lek. internista, pulmonolog, Warszawa
dr Wiesława Stopińska – dr n. med. pediatra, Sierpc
dr Ewa Weis – lek. pediatra, homeopata, Śrem
dr Roman Andrzej Śniady Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Pełna treść: http://stopnop.pl/stowarzyszenie/dzialania/139-apel-do-prezydenta-o-debate-nad-nowelizacja-ustawy-o-chorobach-zakaznych

Facebook: http://www.facebook.com/events/500795313271307/

(23.07.2012)

5 komentarzy

 1. Michal

  Nie damy się. Nikt nie ma prawa na siłę niczego wkuwać. Po prostu będziemy unikać kontaktu, uciekać itp. Przecież UOP nie zabierze nas na siłę ;P

 2. zielarz

  Dlatego ograniczają wolność słowa i zgromadzeń. Ale to na próżno – kryminalny sojusz ubeków i grupki solidarnościowców skończy się dla nich więzieniem. Doczekamy się tego.

  • kosiardeyablos

   Samo naruszanie konstytucji jest czynem przestępczym wymierzonym w społeczeństwo i państwo tą konstytucje posiadającą. Jest to ewidentny sabotaż a skoro jest to sabotaż to jest to działanie sił wrogich Polsce czyli jesteśmy w stanie wojny. Skoro tak mamy do czynienia z niekonstytucyjnym przejęciem uprawnień do określania co można a co nie, łamiąc przy tym polskie prawo co samo w sobie jest wykroczeniem. Kradzież bułki ze sklepu czy jazda po pijaki na wrotkach to pikuś w porównaniu z tym jawnym działaniem na szkodę państwa polskiego czyli to WROGOWIE których równie dobrze jako społeczeństwo możemy zwalczać. Skoro rządzi, znaczy to że państwo polskie jest w stanie wojny i jest pod okupacją !!! Czyli szable w dłoń mości panowie !!!!!!! Możemy jawnie walczyć o wolność !!!

Dodaj komentarz