Menu Zamknij

Mimo udowodnionych licznych negatywnych konsekwencji, Sejm uchwalił ustawę o GMO. Rząd obiecuje, że zakaże upraw, ale czy kolejny raz nie kłamie?

Mimo licznych doniesień o kancerogennym (rakotwórczym) działaniu GMO i protestów opinii publicznej, Sejm głosami rządzącej koalicji uchwalił ustawę o modyfikowanej genetycznie żywności.

25 listopada przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się manifestacja przeciw wprowadzaniu GMO do Polski, kolejna manifestacja zapowiadana jest na 29 listopada.

Skutki uchwalenia ustawy nie dotyczą wyłącznie naszego zdrowia i środowiska naturalnego – są wielowątkowe. Prowadzą do upadku eksportu polskiej żywności, chętnie kupowanej w Europie ze względu na swoje naturalne pochodzenie. Po wprowadzeniu modyfikowanych upraw polska żywność straci status zdrowej żywności.
Innym negatywnym skutkiem jest katastrofa ekonomiczna, która dotknie rolników, ponieważ nie tylko stracą rynki zbytu, ale także będą znacznie więcej płacić za ziarno – modyfikowane ziarno jest jednoroczne, nie daje wielu plonów, co roku rolnik będzie musiał kupować kolejną partię ziarna i pestycydy, które są konieczne do jego uprawy.
O ile sprzeczne są doniesienia, czy nasiona GMO rozprzestrzeniają się i zatruwają środowisko, krzyżując z naturalnymi odmianami (same rośliny z zakupionych nasion GMO są tylko jednoroczne), o tyle prawdą jest, że pestycydy związane z GMO mają działanie wieloletnie i ziemia skażona nimi długo nie będzie mogła być użyta do uprawy naturalnej.

Jednym z podstawowych powodów prac nad GMO było wyhodowanie roślin, które odporne są na szkodniki i nie potrzebują oprysków. Wyhodowano zaś rośliny, które potrzebują ogromnej ilości szkodliwych dla ludzi oprysków pestycydem, którego producentem jest jedna firma. Zamiast korzyści dla ludzkości mamy do czynienia z korzyścią dla jednego ekspansywnego koncernu nie liczącego się z ludzkim zdrowiem i ze środowiskiem, posiadającego zdumiewające wpływy w wielu krajach świata.
Mimo iż rząd tłumaczy konieczność wprowadzenia ustawy wymogami unijnymi i zapowiada ogłoszenie zakazu upraw GMO, w wielu krajach świata uprawy takie są kategorycznie zakazane na poziomie ustawowym. W Europie dotyczy to 9 krajów, m.in. Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Bułgarii.

Przytaczamy dokumenty:

Raport Instytutu Spraw Obywatelskich:
http://stopgmo.org/pliki/raport_GMO.pdf

Konferencja prasowa poświęcona ustawie o GMO:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL6851B09D4D232EA9

Film dokumentalny ilustrujący prace zespołu naukowców, którzy przeprowadzili badania nad skutkami spożycia modyfikowanej żywności przez szczury.

Sophia Gatica w Polsce. Relacja z wizyty działaczki ruchu ekologicznego w Argentynie, matki dziecka zmarłego z powodu zatrucia pestycydami związanymi z GMO:


Poniżej plakat krążący po Facebooku:

 

Kancelaria Premiera twierdzi, że uchwalenie ustawy ma służyć… zakazowi uprawy GMO.

Znając jednak „prawdomówność” tego rządu w wielu innych sprawach na przestrzeni ostatnich lat i skłonności do manipulowania opinią publiczną, należy traktować te zapewnienia z dużą dozą nieufności.

(27.11.2012)

Dodaj komentarz